СТРОИМ ВАШИТЕ МЕЧТИ

Обадете се днес: 08999 8 1111; 089999 3 999; 0885 995 999

Жилищна сграда Никола Палаузов 10, Русе

Жилищна сграда с офиси и гаражи в гр.Русе по ул.Никола Палаузов ном.10.
Проектант : ”Инт-Екс БГ “ ООД – Варна
Начало на строителство – 02.11.2007
Завършване /Разрешение за ползване/– 10.06.2009