СТРОИМ ВАШИТЕ МЕЧТИ

Обадете се днес: 0889 99 20 99

Жилищна сграда Никола Палаузов 10, Русе

Жилищна сграда с офиси и гаражи в гр.Русе по ул.Никола Палаузов ном.10.
Проектант : ”Инт-Екс БГ “ ООД – Варна
Начало на строителство – 02.11.2007
Завършване /Разрешение за ползване/– 10.06.2009